top of page
NAŠE SLUŽBY
poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
bezplatná inzercia ponuky Vašej nehnuteľnosti
aktívne vyhľadávanie nehnuteľností / klientov
realizácia obhliadok – prezentácií Vašej nehnuteľnosti s potenciálnymi kupujúci zabezpečenie potrebných podkladov zo správy katastra nehnuteľností – list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy a pod.
sprostredkovanie skúsených znalcov z odboru oceňovania nehnuteľností – operatívne vypracovanie znaleckého posudku
zabezpečenie ostatných dokumentov a podkladov od zmluvných strán potrebných na uzatvorenie zmluvy
sprostredkovanie financovania nehnuteľností - hypotekárne úvery, poradenstvo
vypracovanie kúpnych, zámenných, darovacích a nájomných zmlúv, zmlúv o budúcej zmluve
vypracovanie návrhov na vklad kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností
podanie komplexných podkladov na kataster
dohľad nad tokom finančných prostriedkov - bezpečná forma vyplatenia kúpnej ceny nehnuteľnosti
odovzdanie nehnuteľnosti, vypracovanie písomného protokolu s odpisom stavov energií
v prípade záujmu, zabezpečenie remeselníkov na úpravu alebo prestavbu nehnuteľnosti       
Výška provízie našej realitnej kancelárie je stanovená vždy dohodou. Pri predaji je to dohodnuté percento z konečnej predajnej ceny nehnuteľnosti alebo dohodou vzájomne dohodnutá fixná suma. V prípade prenájmu je obvykle odmenou realitnej kancelárie jeden mesačný nájom.
kontaktujte nás
istroart@istroart.sk
+421 905 838 662
adresa
Ševčenkova 33
851 01 Bratislava
bottom of page